Záverečné Stretnutie

20.12.2017

V stredu, 20. decembra sa konalo naše záverečné stretnutie 2. ročníka projektu 9MZŽ v Bratislave. Stretli sme sa o 18:00 na svätej omši v kostole sv. Vincenta de Paul. Pokračovali sme v sále "pod kostolom," kde po privítaní otcom Milanom Grossmannom nasledovalo zhrnutie druhého ročník, vzájomné zdieľanie s agape.

V srdci sme cítili radosť a požehnanie z diela, do ktorého sme boli povolaní a vďačnosť, že môžme čerpať z milostí, ktoré Pán rozhojňuje tam, kde sa rozmnožil hriech. Boh dal vzniknúť a dáva rásť krásnemu spoločenstvu aktivistov, ktoré nás posilňuje a posúva ďalej v tejto službe i v osobnom živote. 

Túto radosť a chválu Pánovi sme spoločne vyspievali piesňou: Tebe patrí chvála!


Nasledoval sumár priebehu a aktivít v tomto ročníku:

Čo sa nám nepodarilo:

  • nadviazať komunikáciu s vedením nemocníc, s výnimkou GPN Koch
  • vytvoriť ďalšie aktívne skupiny na iných štyroch miestach našej misie

Čo plánujeme:

  • pokračovať v projekte 9MZŽ aj v roku 2018
  • v medziobdobí (25.12.2017 - 25.3.2018) pokračovať v modlitbách v kostole / kaplnke, i pred nemocnicou - upresníme čoskoro
  • duchovnú prípravu pre aktivistov, k tretiemu ročníku projektu v roku 2018 
  • dať odslúžiť 1 x mesačne svätú omšu za aktivistov, ich rodiny i celý projekt 9MZŽ
  • pokračovať v pravidelných duchovných aktivitách: spoločná adorácia, pôst
  • šíriť po farnostiach Bratislavy duchovnú adopciu vo svätých omšiach za život
  • nechať sa viesť Duchom Svätým, na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Nasledovalo voľné zdieľanie a radosť so vzájomnosti a možnosti sa stretnúť a byť spolu, čo je dnes čoraz vzácnejšie. Preto veľká vďaka dobrotivému Bohu Otcovi za každého z vás, samozrejme i za tých, ktorí nemohli prísť, ste v našich srdciach!

Tešíme sa na naše ďalšie spoločné kroky na ceste služby záchrany počatých detí, ohrozených rodín a scitlivenia svedomia našich bratov a sestier. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Katarína Kapinajová