Zasvätenie Miest Misie

04.10.2017

Tešíme sa, že v mesiaci október, ktorý je mesiacom ruženca i misií, bude vrámci projektu 9MZŽ prebiehať zasvätenie miest našej misie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a to na celom Slovensku. 

V Bratislave bude prebiehať v týždni od 9. - 13. októbra 2017, nasledovne:

PONDELOK, 9. októbra, Nemocnica Kramáre, 17:00

UTOROK, 10. októbra, Nemocnica Ružinov, 7:30 

STREDA, 11. októbra, Medicentrum, Strečnianska, 7:30

ŠTVRTOK, 12. októbra, Nemocnica Antolská, 8:30

PIATOK, 13. októbra, GPN Koch, Partizánska, 7:15

Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce Zvíťazí! 

Panna Mária vo Fatime, 13. júl 1917. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, Oroduj za nás. 

Úvodná svätá omša k zasväteniu našich miest bude  v STREDU, 4. októbra o 18:00, v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove. Po svätej omši vám odovzdáme i modlitbu zasvätenia, ktorá sa bude modliť v stanovený deň na modlitbovom mieste. 

Po tejto svätej omši ste pozvaní k Srdcu Ježišovmu, na našu spoločnú adoráciu, cca od 19:00 - 19:45. Príďte sa pokloniť nášmu Pánovi Ježišovi, odovzdať mu naše srdcia, slová, myšlienky i skutky, aby nás požehnal a viedol  v našom živote i v službe. Aby sme boli jeho svetlom vo svete. Tešíme sa na Vás.