MiestaNašejMisie

v Bratislave

Naša misia, projekt 9 MESIACOV ZA ŽIVOT je službou zviditeľnenia nevyhnunosti ochrany ľudského života od počatia na miestach, kde sú vykonávané umelé potraty, či umelé oplodnenie.

Na týchto miestach sa spoločne modlíme nielen za záchranu počatých detí, ale najmä za zcitlivenie svedomia rodičov,  vedenia a personálu týchto zdravotníckych zariadení, predstaviteľov štátu a každého z nás.

Na nižšie uvedených adresách sa pravidelne stretávame v stanovenom čase, kde zotrváme v spoločnej modlitbe 30-45 minút v období trvania projektu počas 9 mesiacov od 25. marca do 25. decembra. 

Do tejto otvorenej iniciatívy sa môže zapojiť každý. Príď, zastav sa na chvíľku a zotrvaj s nami v modlitbe.

Tu nás stretnete

V čase trvania projektu 9 mesiacov za život, sa pravidelne stretávame na nižšie uvedených miestach. Na otvorení ďalších, sa môžeš podieľať i Ty, každá pomoc je vítaná! Doprajme každému narodiť sa!