Duchovná Adopcia

počatého pieťaťa

Je záväzná modlitbová služba, ktorú môže prijať každý, kto má ochotné srdce, vieru a pár minút denne po dobu 9 mesiacov. Rozhodnutie pre duchovnú adopciu má spĺňať tieto podmienky:

  1. Duchovná adopcia je spojená so sľubom daným Bohu. Odporúča sa, aby sľub bol zložený v prítomnosti kňaza, najlepšie spovedníka (ktorý vám môže tento sľub buď dovoliť alebo zamietnuť). Sľub možno zložiť aj súkromne (bez prítomnosti kňaza, ale po konzultácii s ním) pred ukrižovaným Kristom alebo ikonou Panny Márie. Sľub je vážna vec pred Bohom a z jeho nedodržania sa má človek spovedať ako z hriechu.
  2. Ak sa jeden deň zabudnete pomodliť stanovené modlitby, nie je to hriech. (Avšak každé nedodržanie sľubu pre istotu konzultujte so spovedníkom).
  3. Pri dlhšej prestávke (mesiac, dva) sa duchovná adopcia prerušuje. V tom prípade treba obnoviť sľub a snažiť sa ho naozaj dodržať.
  4. Duchovná adopcia lieči hlboké rany spôsobené hriechom interrupcie, pomáha matkám nájsť vieru v Božie milosrdenstvo, prináša pokoj a uzdravenie.
  5. Vznikla po zjaveniach vo Fatime (k nám sa šíri z Poľska, kde v r. 1987 vzniklo prvé Centrum duchovnej adopcie vo Varšave).  

Duchovná adopcia pozostáva zo:

  • zloženia sľubu (napr. pred Eucharistiou, alebo pred krížom)
  • každodennej modlitby adopcie (po dobu 9 mesiacov)
  • každodennej modlitby desiatku ruženca (Otče náš, 10 x Zdrava´s, Sláva Otcu) 
  • každodennej modlitby inej ľubovoľnej modlitby, prípadne ľubovoľná obeta

Slová sľubu:

"Oslavujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa ti zapáčilo. Najsvätejšia Panna Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou pomôcť nenarodeným deťom, ja (meno), vyhlasuje, a sľubujem, že od dňa (konkrétny dátum, dnes) beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení, a to:  .... modlitbou adopcie, ktorú sa teraz pomodlím, .... jedno tajomstvo posvätného ruženca

Každodenná modlitba adopcie počas 9 mesiacov:

"Dobrý Bože, na orodovanie Panny Márie, ktorá Ježiša s láskou prijala a porodila i spravodlivého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa oň staral už pred narodením, prosím ťa za svoje duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu daroval. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. ."

(Cirkevné schválenie: Mons. Bernard Bober, Košice, 2. 7. 2018, číslo: 850/18). 

Do duchovnej adopcie sa môže zapojiť každý

Laici, zasvätené osoby, muži, ženy, ľudia v každom veku. Len deti ju podstupujú s pomocou rodičov. Ak sa z objektívnych príčin, nie z ľahkovážnosti, vynechá modlitba na deň, či viacero dní, je potrebné, o ich počet, dobu adopcie predĺžiť. I preto je treba si poznačiť deň začiatku adopcie. Táto sa ruší, ak je modlenie prerušené na dobu dlhšiu ako mesiac.

Duchovná adopcia lieči hlboké duchovné zranenia v dôsledku hriechu umelej interrupcie. Umožňuje matkám nanovo získať vieru v Božie Milosrdenstvo a prináša pokoj do ich sŕdc. Je veľmi konkrétnym, nezištným a osobným darom (modlitby, obety, pôst). Zvlášť pomáha mladým ľudom posilňovať charakter, bojovať s egoizmom, nachádzať radosť zo zodpovedného rodičovstva, pomáha pochopiť dar lásky a plodnosti Božími očami, učí systematickej modlitbe a kladnému vzťahu s Bohom. Tiež pomáha objaviť hlboký zmysel asketických praktík a môže sa stať ohnivkom obrody spoločnej modlitby a lásky v rodine.

Ak máte záujem, aby bola duchovná adopcia predstavená i vo vašom kostole vo sv. omši, dajte nám prosím vedieť. Skúste tiež osloviť vašich duchovných otcov.

 Nech nám dobrotivý Boh Otec pomáha otvárať srdcia pre službu našim počatím bratom a sestrám v ohrození života v lone matky.

Ak máte záujem o tento leták duchovnej adopcie, napíšte nám správu.

9 MESIACOV ZA ŽIVOT - Bratislava- 2018
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky