ProLifeOznamy

čo sa dialo - deje - bude diať

Po 4. rokoch sa v Bratislave bude opäť konať Národný Pochod za Život a to v nedeľu 22. septembra 2019. Pozývame vás za pojiť sa do duchovnej prípravy na túto výnimočnú udalosť a to modlitbou i pôstom podľa vašich možností.

Na sviatok Zvestovania Pána, 25.3. sa už tradične slávi i Deň počatého dieťaťa. Pri tejto príležitosti vás vrámci pôstnych púti do Kaplnky Zázračnej Medaily Panny Márie (je súčasťou kostola sv. Vincenta de Paul - Tomášikova 8, BAII) pozývame zapojiť sa do Duchovnej adopcie počatého dieťaťa.

Prijmite prosím pozvanie k spoločnej modlitbe deviatnika za nenarodené deti pred slávnosťou Zvestovania Pána, 25. marca.

Milí priatelia za život! Pri príležitosti začiatku IV. ročníka projektu 9 mesiacov za život vás srdečne pozývame na obľúbené pútnické miesto Marianka, kde si spoločne vykonáme krížovú cestu za záchranu počatých detí.

Tretí ročník projektu sa oficiálne skončil 25. decembra 2018. Našou poslednou bodkou k projektu bola zmierna krížová cesta na kalvárií na sviatok svätých Neviniatok a spoločné záverečné stretnutie aktivistov.
Ako i minulý rok, rezonuje v nás však silná túžba pokračovať s modlitbami a prítomnosťou na miestach našej misie aj v medziobobí (teda od...

V stredu, 30. januára 2019 o 18:00 vás pozývame na svätú omšu v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove, po ktorej budeme mať s otcom Milanom Grossmannom tichú adoráciu pre aktivistov a priaznivcov projektu 9 mesiacov za život.
Po sv. omši (cca o 18:45) sa stretneme na parkovisku pred kostolom a premiestnime sa do kaplnky kostola sv. Vincenta...