ProLifeOznamy

čo sa dialo - deje - bude diať

Druhý ročník projektu oficiálne skončil 25. decembra 2017. Našou poslednou bodkou k projektu bola zmierna krížová cesta na kalvárií na sviatok svätých Neviniatok.
Ako i minulý rok, rezonuje v nás však silná túžba pokračovať s modlitbami a prítomnosťou na miestach našej misie aj v medziobobí (teda od 25.decembra do 25. marca, kedy sa oficiálne začne...

S radosťou vám oznamujeme, že od februára 2018, bude za aktivistov a podporovateľov projektu 9 mesiacov za život raz mesačne odslúžená svätá omša, v kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Bratislavskom Prievoze.

V sobotu, 17. februára 2018 od 10:00 sa začala naša príprava pred začiatkom 3.ročníka projektu 9MZŽ. Stretli sme sa v Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave - Petržalke. Duchovnú obnovu viedol páter Ján Kušnír SVD - misijný sekretár.

Pred duchovnou obnovou vás pozývame k vykonaniu krátkej 9 dňovej novény k Duchu Svätému, aby nám pripravil srdcia na dary milostí, ktoré má Pán pre nás pripravené, aby sme duchovnú obnovu zažili v našich srdciach, i v našom každodennom živote pôsobením Ducha Svätého.

V piatok, 26. januára 2018 o 17:00 vás pozývame na svätú omšu v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove, po ktorej budeme mať s otcom Milanom Grossmannom tichú adoráciu pre aktivistov a priaznivcov projektu 9 mesiacov za život.