ProLifeOznamy

čo sa dialo - deje - bude diať

Aktuálne prebiehajúci 16. ročník kampane Fóra života: Sviečka za nenarodené deti, by sme chceli s vašou pomocou podporiť i my. A to tak, že počas mesiaca november sa budeme na miestach našej misie modliť pri svetle týchto sviečok, horiacich za našich nenarodených bratov a sestry.

Radii by sme informovali o zaujímavej púti s úmyslom šíriť kultúru ochrany života, tehotných žien a matiek, a posilniť význam úlohy žien v Cirkvi a spoločnosti.

V nedeľu, 25. marca 2018 vás pozývame na Bratislavskú kalváriu, kde modlitbou krížovej cesty zahájime 3. ročník projektu 9 mesiacov za život. Krížová cesta sa začne o 15:00 hod.