ProLifeOznamy

čo sa dialo - deje - bude diať

Ten veriaci, ktorý sa zbožne pomodlí vo Veľkom týždni tento ruženec, pomôže vyslobodiť 25 duší z očistca a privedie 25 duší zatvrdilých hriešnikov k pokániu. Tomu človeku, ktorý si zbožne vykoná túto pobožnosť, bude pri smrti Pán Ježiš, Panna Mária a 9 chórov anjelov vezmú jeho dušu do neba. Drahá kresťanská duša, zamysli sa, či ti Pán môže viac...

Také jednoduché, až sa to zdá neuveriteľné. Každý z nás môže zachrániť život! Ako?

Milí priatelia,
s dôverou v Božiu pomoc a príhovor svätých 25. marca 2023 začneme po ôsmykrát projekt 9 mesiacov za život. Naša služba spočíva v pokojnej modlitbovej prítomnosti na miestach vykonávania umelých potratov. Ide o 72 pracovísk v 38 mestách Slovenska.

9 MESIACOV ZA ŽIVOT - Bratislava- 2018
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky