Záverečné stretnutie - 3. ročník

09.01.2019

Radi by sme dobrotivému Bohu s vami i za vás poďakovali za priebeh 3. ročníka projektu 9 mesiacov za život. Chceme sa stretnúť s vami, preto prijmite naše pozvanie na ďakovnú svätú omšu v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislavskom Ružinove v stredu - 9. januára 2019 o 18:00.

Príďte už pred sv. omšou na 17:30 aby sme sa mohli spoločne modliť sv. ruženec s pro-life zamysleniami, ďakovať za dar života, odprosovať za skutky proti životu a prosiť za Národný pochod za život, ktorý sa bude konať 22. septembra v Bratislave.

Po sv. omši budeme mať malé posedenie (s agapé - kto čo môžte, prosím prineste :) kde sa budeme zdieľať o priebehu tohto ročníka, zdaroch, nezdaroch, plánoch a nápadoch a budúcnosti projektu 9 MZŽ v službe ochrany ľudského života od počatia.

foto z minulého roka :)
foto z minulého roka :)

Tešíme sa na každého z vás, pozvite i priateľov, ktorí by mali záujem o túto službu, problematiku. Každý je srdečne vítaný. Hosťom nášho stretnutia by mal byť i jeden so zakladateľov tohto projektu Ondrej Ungvarský.