Púť s relikviami sv. Margity

14.07.2018

Radii by sme informovali o zaujímavej púti s úmyslom šíriť kultúru ochrany života, tehotných žien a matiek, a posilniť význam úlohy žien v Cirkvi a spoločnosti. 

Podľa vzoru sv. Margity silou viery prekonať prekážky súčasného pohanstva
Termín púte:
14. 7. - 22. 7. 2018
Trasa púte: Olomouc - Kroměřiž - Uherské Hradište - Velehrad - Veselí - Kopčany - Zohor - Marchegg

Dňa 20. júla o 15:00 bude púť v Kopčanoch:

Spôsob prepravy: peši, autami, bicyklami, loďou, autobusom

Kto je sv. Margita Antiochijská?
Patrónka dievčat a panien, žien a manželiek, tehotných, žien pri pôrode, kozmetičiek. Konvertovala z pohanstva na kresťanstvo vďaka svojej pestúnke. Žila v 3. storočí v sýrskej Antiochii (dnešná Antakya, asi 150 km severne od Antalye v juhozápadnom Turecku).

Viac o púti na stránke organizátora: www.forumzivota.sk