Sviečka za nenarodené deti

02.11.2018

Aktuálne prebiehajúci 16. ročník kampane Fóra života: Sviečka za nenarodené deti, by sme chceli s vašou pomocou podporiť i my. A to tak, že počas mesiaca november sa budeme na miestach našej misie modliť pri svetle týchto sviečok, horiacich za našich nenarodených bratov a sestry. 

Preto ak môžte príďte na modlitbové stretnutie so zakúpenou sviečkou. Jej zakúpením podporíme tento krásny projekt a tiež sa pripravíme na dôstojnú spomienku v našej modlitbe, na miestach kde sa potraty vykonávajú, za nenarodených, ktorý neboli zväčša ani dôstojne pochovaný. 

 Nik nezažne lampu a nepostaví ju do pivnice ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. (Lk, 11,33)

Túto spomienku môžete tiež vo vašich rodinách vyjadriť večer 2.novembra zapálením sviečky a modlitbou za nenarodené deti a všetkých ľudí poznačených potratom. Sviečky možno zakúpiť v kostoloch, či od dobrovoľníkov (sklenená: 4 eurá; plastová: 1 euro) s logom kampane a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a podporu rodiny.

Od 1. októbra 2018 počas celého trvania verejnej zbierky môžete kampaň Sviečka za nenarodené deti podporiť aj špeciálnymi darcovskými SMS-správami, takzvanými DMS-kami. Stačí poslať správu s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. Odoslanie správy cez ktoréhokoľvek mobilného operátora je spoplatnené sumou 2 eurá. Prosíme všetkých, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany života, ľudskej dôstojnosti a rodiny, o príspevok v rámci svojich možností, aby sa tieto kľúčové existenčné témy nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, ale priamo do jej stredu.  Viac tu.