Novéna k patrónke Slovenska

05.09.2023

V dnešnej dobe, ktorá prináša so sebou neistoty a nástrahy, v čase keď si budeme vyberať i nových politických predstaviteľov, potrebujeme sa viac utiekať k našej Matka - Patrónke nášho národa. 

Ako jej deti s úctou, dôverou a láskou. 

Matka, ktorá nikdy nesklame, vždy pomáha, celým svojím Srdcom. 

Preto prijmite pozvanie pripraviť sa na jej sviatok deviatnikom, s ktorým začíname 6. septembra.

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

Tieto modlitby sa modlia každý deň po texte novény príslušného dňa

1. Zdravas Mária..

2. Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť..

Ó, najsvätejšia a najbolestnejšia matka, kráľovná mučeníkov, ty, ktorá si stála pri svojom Synovi, keď trpel na kríži; utrpením svojho života, mečom bolesti, ktorý ti prerazil srdce, tvojou dokonalou radosťou v nebi, na mňa milostivo vzhliadni, keď kľačím pred tebou, súcitím s tvojimi bolesťami a s detskou dôverou ti odovzdávam moju prosbu. Drahá Matka, pretože tvoj Syn ti nič neodmieta, popros Jeho Najsvätejšie Srdce, aby mi milosrdne udelil to, o čo prosím, zásluhou Jeho posvätného umučenia, spolu s utrpením na úpätí kríža. Matka najmilosrdnejšia, ku komu pôjdem vo svojej biede, ak nie k tebe, ktorá sa v tomto slzavom údolí zľutuje nad nami úbohými hriešnymi vyhnancami? V našom mene ponúkni Ježišovi iba jednu kvapku Jeho najvzácnejšej krvi, jednu bolesť Jeho milujúceho srdca. Pripomeň mu, že ty si naša sladkosť, náš život a naša nádej a tvoja modlitba bude vyslyšaná. Amen

3. Spomeň si..

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.


Prvý deň / Simeonovo proroctvo

Najbolestnejšia Matka, tvoje srdce bolo naplnené zármutkom, keď si obetovala svojho božského Syna v chráme a sv. Simeon predpovedal, že tvoju dušu prenikne meč bolesti. Tam i neskôr po celý čas si vedela, že budeš trpieť s Ježišom. Kráľovná mučeníkov, dovoľ mi, aby som v tejto bolesti spojil svoje srdce s tvojím a poprosil o milosť, aby si myslela na čas mojej smrti, aby som sa vždy vyhýbal hriechu.

Zdravas´ Mária.. / Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť.. / Spomeň si..

Druhý deň / Útek do Egypta

Najsmutnejšia matka, tvoje materinské srdce prekypovalo žiaľom nad nenávisťou Herodesa voči tvojmu nevinnému Synovi. Aby si ho zachránila pred kráľovou žiarlivosťou, musela si s ním utiecť do Egypta. Tvoje srdce trpelo pri pohľade na utrpenie tvojho svätého manžela, svätého Jozefa, pri vízii vziať božské dieťa a teba, svoju jemnú manželku, do púšte a neznáma. Kráľovná mučeníkov, dovoľ mi v tomto smútku spojiť svoje srdce s tvojím a získať pre mňa milosť vyhýbať sa tým, ktorí mi želajú zlo, predovšetkým zlo do mojej duše. Daj mi silu vyhýbať sa pokušeniam a nikdy neopúšťať ťažkú, ale kráľovskú cestu do neba.

Zdravas´ Mária.. / Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť.. / Spomeň si..

Tretí deň / Strata dieťaťa Ježiš v chráme

Najsmutnejšia Matka, smútok a úzkosť naplnili tvoje nepoškvrnené srdce, keď si zistila, že ťa pri odchode z Jeruzalema oddelili od tvojho Syna. Tri dni zostal stratený pre teba a pre tvojho svätého manžela. Tri dni ste hľadali Toho, ktorý bol svetlom vášho života. A tri dni si Ho nedokázala nájsť. Dovoľ mi pripojiť sa k vám v tejto bolesti, Kráľovná mučeníkov, a získaj pre mňa milosť nikdy nestratiť Ježiša hriechom, ale zostať s Ním zjednotený pomocou Jeho milosti. Ak budem mať to nešťastie, že spadnem, nech nikdy nepochybujem o jeho milosrdenstve a vždy sa vrátim prostredníctvom sviatosti zmierenia, ktorú ustanovil.

Zdravas´ Mária.. / Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť.. / Spomeň si..

Štvrtý deň / Stretnutie Márie a Ježiša na ceste na Kalváriu

Najsmutnejšia Matka, ktorá ľudská bytosť dokáže pochopiť zármutok tvojho srdca, keď si videla svojho Syna padajúceho, zraneného a krvácajúceho pod drvivou ťarchou kríža, na ceste na Kalváriu? Kráľovná mučeníkov, dovoľ mi v tomto smútku zjednotiť svoje srdce s tvojím a získať pre mňa milosť trpezlivo znášať každý kríž, ktorý Boh uzná za vhodné, aby mi poslal.

Zdravas´ Mária.. / Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť.. / Spomeň si..

Piaty deň / Ukrižovanie a smrť Ježiša

Najsmutnejšia Matka, keď si stála pri Ježišovom kríži, tvoje srdce bolo jedným veľkým trápením. A predsa si nesedela, ani si sa nenaklonila, ale stála si, keď si ho sledovala, ako trpí za hriechy celého sveta – za moje hriechy. Rovnako ako Abrahám si prinášala obetu v stoji, vedome a ochotne. V tvojom prípade si to ponúkla za mňa a za každého hriešnika. Napriek tomu, na rozdiel od Abraháma tvoj dokonalý Syn nebol ušetrený. Kráľovná mučeníkov, dovoľ mi pripojiť sa k tebe v tomto smútku, a získaj pre mňa milosť bojovať proti pokušeniu a hriechu za cenu námahy, utrpenia a dokonca života. Keď na mňa príde rad, daruj mi, Matka, Ježišovou smrťou a svojou obetou milosť zomrieť v Jeho svätej Milosti – milosti šťastnej smrti.

Zdravas´ Mária.. / Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť.. / Spomeň si..

Šiesty deň / Prepichnutie Ježišovho boku a jeho sňatie z kríža

Najsmutnejšia matka, keď bolo telo tvojho Syna zložené z kríža a vložené do tvojho náručia, smútok naplnil tvoje srdce. Aké bolestivé bolo pre teba pozerať sa na to telo, predtým sídlo dokonalého života, zdravia a krásy, strašne zjazvené, bledé a bez života. Matka, kráľovná mučeníkov, dovoľ mi, aby som v tomto žiali spojil svoje srdce s tvojím srdcom a daj, aby som prijal Ježiša do svojej duše skôr, ako zomriem, aby som sa k Nemu mohol navždy pripojiť.

Zdravas´ Mária.. / Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť.. / Spomeň si..

Siedmy deň /Ježišov pohreb

Najbolestnejšia Panna, smútok opäť naplnil tvoje srdce, keď ti bolo z rúk vzaté posvätné telo tvojho Syna a uložené do studeného hrobu. Napriek tomu si nepochybovala, že On znova vstane. Kráľovná mučeníkov, dovoľ mi, aby som sa k tebe pridal v tvojom smútku a udeľ mi svoju vlastnú hlbokú a dôverujúcu vieru v slovo tvojho Syna. Verím, že aj v utrpení, aj keď sa všetko zdá byť stratené, s Ježišom vždy existuje východisko. Vypros aj pre mňa úprimný zármutok za všetky moje hriechy, horúcu lásku k môjmu Bohu, nežnú oddanosť tebe, aby som jedného dňa zomrel v Jeho milosti a spolu s ním vstal do večného života.

Zdravas´ Mária.. / Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť.. / Spomeň si..

Ôsmy deň / Sviatok Povýšenia svätého kríža, 14. september

Sladká Matka smútku, prozreteľnosť si priala, aby Svätá Helena, matka kráľa, ako ty, našla kríž tvojho Syna a my sme si ho mohli uctievať ako relikviu. Daj, bolestná kráľovná a matka, aby som ako Svätá Helena vždy ctil kríž ako symbol našej spásy. A podobne ako Cirkev, nech ho držím vysoko, vystavujem a nosím s vďačnosťou a hrdosťou. Predovšetkým by som chcel zjednotiť svoje utrpenie s Ježišom na kríži a niesť svoje kríž nie v hanbe, ale vo viere, láske a trpezlivosti, ako to urobil on. Cirkev učí, že takto nesené a zjednotené utrpenie s Pánom Ježišom nie je nikdy márne, ale je to silná a vykupiteľská modlitba. Nech tomu vždy verím, aby môj život mal vždy zmysel.

Zdravas´ Mária.. / Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť.. / Spomeň si..

Deviaty deň / Sviatok Panny Márie Sedembolestnej

Ó, najsvätejšia Panna, Matka nášho Pána Ježiša Krista: z ohromujúceho zármutku, ktorý si zažila, keď si bola svedkom mučeníckej smrti, ukrižovania a smrti svojho božského Syna, na mňa láskavo vzhliadni a prebuď v mojom srdci nežný súcit s utrpením nášho Pána . Udeľ mi úprimnú ľútosť nad mojimi hriechmi, aby som sa mohol bez večnej náklonnosti k súčasným radostiam zeme zamerať vyššie, na večné radosti neba. Nech všetky moje myšlienky a všetky moje činy smerujú k tomuto jednému veľkému cieľu. Česť, sláva a láska nášmu božskému Pánovi Ježišovi a svätej a nepoškvrnenej Matke Božej. Amen

Zdravas´ Mária.. / Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť.. / Spomeň si..


Zdroj novény: https://modlitba.sk/17418/

9 MESIACOV ZA ŽIVOT - Bratislava- 2018
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky