Hippokratova prísaha

15.06.2017

Jej princípy by mali byť morálnym vodítkom vo vykonávaní praxe každého lekára. Nakoľko každý absolvent štúdia medicíny túto prísahu zložil, alebo potvrdil svojím sľubom je ňou morálne zaviazaný. Iste je nám všeobecne známa, ale čítali ste ju niekedy? Vyberáme z nej časť, ktorá sa týka ochrany života pred narodením dieťaťa.

Pôvodná verzia prísahy je v ovlasti ochrany ľudského života pred narodením jednoznačná. Dnešné znenie prísahy, je o niečo miernejšie, avšak i vychádzajúc z pôvodného znenia, je jednoznačne lekárom stanovené, že každý počatý ľudský život je (aj) lekár povinný chrániť už v lone matky.

Pôvodná verzia prísahy:

Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nedám nikdy na to podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu.  

Dnešná verzia prísahy :

Zdržím sa konania a podpory činov, ktoré nie sú v súlade s týmto sľubom, a podľa svojho vedomia a svedomia konania, ktoré by viedlo k strate života nenarodeného dieťaťa.