Naša Adorácia

26.01.2018

V piatok, 26. januára 2018 o 17:00 vás pozývame na svätú omšu v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove, po ktorej budeme mať s otcom Milanom Grossmannom tichú adoráciu pre aktivistov a priaznivcov projektu 9 mesiacov za život.

Po sv. omši sa stretneme v kaplnke Panny Márie Zázračnej Medaily (priamo v kostole, cca od 17:45).

Príďte načerpať síl, odovzdať svoje srdce i všetky svoje úmysly, Pánovi Ježišovi Kristovi, v najsvätejšej sviatosti oltárnej živo prítomnému.