Naša Adorácia

30.01.2019

V stredu, 30. januára 2019 o 18:00 vás pozývame na svätú omšu v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove, po ktorej budeme mať s otcom Milanom Grossmannom tichú adoráciu pre aktivistov a priaznivcov projektu 9 mesiacov za život.

Po sv. omši (cca o 18:45) sa stretneme na parkovisku pred kostolom a premiestnime sa do kaplnky kostola sv. Vincenta de Paul.

Príďte načerpať síl, odovzdať svoje srdce, úmysly, vďaku a chvály Pánovi Ježišovi Kristovi, v najsvätejšej sviatosti oltárnej živo prítomnému.