Sv. Omša Za Život-Petržalka, Daliborko

18.01.2018

Sme radi, že môžeme šíriť službu duchovnej adopcie počatého dieťaťa vo svätých omšiach Za Život. Tentokrát nám otvoril dvere svojej farnosti Kostola Povýšenia svätého Kríža v Petržalke, na Daliborovom nám. 1, otec Milan Bubák, za čo mu veľká vďaka. A tak pozývame i vás vo štvrtok, 18. januára 2018 o 18:00 na túto sv. omšu, ktorú bude celebrovať otec Milan Grossmann. 

Ak nám môžete pomôcť s organizáciou - rozdávanie letáčikov a informovanie veriacich pri vstupe do kostola - stretneme sa o 17:15 pred kostolom. Tešíme sa na každého z vás! Ak nemôžete prísť podporte službu a šírenie duchovnej adopcie modlitbou - Pán Boh zaplať.