ProLifeOznamy

čo sa dialo - deje - bude diať

Každý prvý pondelok v mesiaci sa budú u Kapucínov o 17:00 hod. konať pravidelné mesačné sväté omše ZA ŽIVOT! Vždy nová téma, nový hosť, vaše úmysly i požehnanie prítomných tehotných mamičiek.

Blíži sa milostivý čas adventu, čas očakávania zrodenia nášho Boha, v malom dieťati - Ježiškovi, v našich srdciach. Vráťme sa do čias detstva, kedy sme už zavčas rána s radostným napätím otvárali okienka adventného kalendára...

Vo štvrtok, 23. novembra 2017 o 18:00 vás pozývame na svätú omšu v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove, po ktorej bude tichá adorácia aktivistov a priaznivcov projektu 9 mesiacov za život.

Povzbudení záujmom ľudí o duchovnú adopciu počatého dieťaťa, ktorú sme ponúkli na svätých omšiach Za Život v Ružinove i v Petržalke, sme radi, že môžeme túto službu počatým deťom predstaviť na sv. omši v nedeľu, 12. novembra o 18:00, v kostole Narodenia Panny Márie, na Dlhých Dieloch.

Celoslovenské stretnutie koordinátorov projektu 9MZŽ v Likavke malo za cieľ vzájomné zdieľanie, reflexia priebehu druhého ročníka a tiež vyriešiť otázku pokračovania v roku 2018. Hovorili sme o našich skúsenostiach, osobných dojmoch, o pekných zážitkoch i úskaliach práce v jednotlivých mestách Slovenska.