MisijnýPamätníkNenarodenýmDeťom

Sme radi, že vám môžeme toto nádherné dielo bližšie predstaviť.

V širšom zmysle dáva príležitosť, zamyslieť sa nad mnohorakými témami, ktoré súvisia s ochranou nenarodených detí.

Osobitne nám dáva príležitosť hovoriť o bolesti, ktorú žena prežíva po umelom alebo po spontánnom potrate. Tento problém sa zvyčajne zametá pod koberec.

V každej obci, farnosti sa nachádzajú ženy, ktoré sa pod nejakým vonkajším tlakom alebo z vlastného presvedčenia rozhodli ukončiť svoje neplánované tehotenstvo.


Tieto tragické rozhodnutia sa viac-menej dotýkajú aj ich najbližších príbuzných - manžela, starých rodičov, detí a ďalších príbuzných. Mnohí z nich sú praktizujúci katolíci. Sú takí, ktorí sa vyznali z hriechu abortu, iní nie.

U mnohých zostávajú prítomné silné výčitky svedomia a iné symptómy, súvisiace s tzv. popotratovým syndrómom. Popri prípadoch umelého potratu sa v súčasnosti množia skúsenosti mladých párov so spontánnym potratom. Aj ten je zdrojom bolestí a v rôznej miere môže spustiť popotratový /postabortívny/ syndróm.

Pomocou pre tieto osoby iste nie je mlčanie, potláčanie problému. A nepomáha ani vyčítanie, hrozby, pretože tie človeka len viac uzatvárajú do seba. Skutočným riešením je citlivá komunikácia o probléme bolesti po potrate a ponuka Božej milosrdnej lásky. Uzdravuje pravda a láska, láska a pravda.

Súsošie, ubolenej matky a prichádzajúceho dieťaťa jemnocitne, pravdivo a synteticky vyjadruje skutočnosti ako hodnota materstva, dôstojnosť človeka od počatia, prítomnosť bolesti po potrate, potreba zmierenia s dieťaťom, prijatie Božieho milosrdenstva. Dáva tak jedinečnú príležitosť, aby sa vo Vašej farnosti otvorene, s úctou a láskou hovorilo o hodnote života ako aj o novom živote, ktorý dáva Boh tým, čo sú unavení, zranení.

Ľudia potrebujú počuť, že toto súsošie je tu pre nich. Bolo by vhodné, keby mohli k nemu prísť kedykoľvek počas dňa na súkromné stíšenie, modlitbu, meditáciu. Iste nie je hanbou ani plakať pri súsoší. Je normálne ak plačeme nad stratou blízkej osoby. Skúsenosť potratu sa týka každej rodiny; dnes už takmer všetci vedia o niekom, kto umelo alebo spontánne potratil. olo by vhodné, keby mohli k nemu prísť kedykoľvek počas dňa na súkromné stíšenie, modlitbu, meditáciu. Iste nie je hanbou ani plakať pri súsoší. Je normálne ak plačeme nad stratou blízkej osoby. Skúsenosť potratu sa týka každej rodiny; dnes už takmer všetci vedia o niekom, kto umelo alebo spontánne potratil. Ak by stemali záujem aby toto súsošie prišlo aj do vašej farnosti, napíšte nám. Trvalú expozíciu si môžete pozrieť i pri navštívený pútnického miesta v Marianke.