Putovali sme do Krakova

06.05.2017

Naša púť dobrovoľníkov sa konala dňoch 6. - 8. mája 2017. Spoločne sme navštívili miesta, kde rástol a formoval sa veľký obranca ľudskej dôstojnosti sv. Ján Pavol II.

Púť Rádia LUMEN v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva

Spoločne s asi 20.tisíc pútnikmi sme sa účastnili 13. rozhlasovej púte rádia Lumen a to v sobotu o 10:30, kedy sa konala svätá omša v sanktuáriu Božieho Milosrdenstva.   

Pred spoločnou modlitbou korunky Božieho Milosrdenstva o 15:00, sme prešli miestami kde žila svätá Faustína Kowalska, tu sme odovzdali všetky vaše modlitebné úmysly. 

Nebojte sa! 

Nahliadli sme aj do novo vybudované Sanktuária Sv. Jána Pavla II - Nebojte sa! Toto veľkolepé dielo k úcte tohto svätca v nás zanechalo silný duchovný i umelecký dojem. Interiér zdobia mozajkové biblické výjavy, relikvie, sutana zo stopami krvi zo dňa atentátu na Jána Pavla II.

Zebrzydowská kalvária 

K záveru dňa sme sa presunuli ubytovať na Zebrzydowskú kalváriu, nazývanú aj Poľský Jeruzalem. Nachádzajú sa tu verné kópie budov z miesta pôsobenia Ježiša Krista. Toto miesto sv. Ján Pavol II. obzvlášť miloval. Nachádza sa tu i Zázračný obraz Matky Božej Kalvárskej, ktorý 3.mája 1941 ronil krvavé slzy, ktorý je každý večer za znenia fanfár zahaľovaný.

Krakow a besedy

Nasledujúci deň nás čakal Krakov, kde sme sa po obhliadke stretli na besede s predstaviteľom poľského pro-life hnutia, aby sme načerpali z ich dlhoročných skúseností a vzájomne sa obohatili. Mali sme možnosť vidieť i vernú kópiu Turínskeho plátna v kostole sv. Františka, Kristova tvár, ruky, nohy, stopy po ranách,..

Nasledovalo posedenie, kde sme sa zdieľali naše dojmy, skúsenosti, motiváciu i vízie pre projekt 9 mesiacov za život. Všetko pod vedením redaktorky Anky Božkovej z rádia Lumen, ktoré odvisiela i reportáž našich svedectiev, v nedeľu 21.mája o 20:30 v relácii Karmel.

Wadowice so sv. Jánom Pavlom II.

Púť sme ukončili v pondelok návštevou rodného mesta a múzea sv. Jána Pavla II. vo Wadowiciah. Narodil sa tu počas májových mariánskych pobožností s oknom smerujúcim ku bočnej strane malej Baziliky zasvätenej Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Srdcom múzea je byt, kde sa Karol Wojtyla narodil a vyrastal. Vystavené sú pôvodné exponáty späté s rodinou Wojtylovcov. Celok dopĺňa dobové vybavenie a nábytok a osobné veci ako pamiatka pripomínajúca sv. Jana Pavla II.

Trasa múzea nás sprevádza životom sv. Jana Pavla II. Cez krakovské obdobie, mnohé púte, až do Vatikánu. Cestou po múzeu spoločne so sv. Janom Pavlom II. môžeme vnímať zvláštne pocity. Pocity radosti na miestach, kde ich cítil aj Svätý otec. Pocity potešenia a starostí každodenného života. Pocity smútku a utrpenia, keď trpel aj On, a nakoniec aj pocit prítomnosti jeho ducha na tomto tak nezvyčajnom mieste.