Svätá Omša Za Život 

13.09.2017

V stredu, 13. septembra sa v ružinovskom kostole sv. Vincenta de Paul slávila svätá omša Za Život, v ktorej sme všetkých prítomných pozvali k duchovnej adopcii počatého dieťaťa. Otec Milan Grossmann bližšie objasnil podstatu, zmysel a podmienky tejto služby modlitbou, ktorou môže každý z nás zachrániť život, Bohu známeho, nenarodeného dieťaťa ohrozeného na živote v lone matky. V závere homílie, odzneli slová Pána Ježiša, ktoré boli mottom tejto sv. omše: 

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. (Mt 25,40)

Po svätom prijímaní zaznela pieseň Bárka, ktorá priam pozýva do služby. Následne boli prítomní, rozhodnutí vstúpiť do duchovnej adopcie, pozvaní predstúpiť pred oltár. Čo nasledovalo, naozaj nikto z nás nečakal. Predstúpilo takmer 50 ľudí, s kartičkami duchovnej adopcie, ktoré obdržali pri vstupe do kostola. S túžbou v srdci, ktoré Boh pokropil láskou k neznámemu dieťaťu, sme spolu s otcom predniesli slávnostný sľub a modlitbu duchovnej adopcie. Na pamiatku každý "adoptívny duchovný rodič" dostal pro-life desiatok svätého ruženca a nehasnúci plamienok radosti, aký dáva dobrotivý Boh do srdca každému, kto mu slúži vo svojich bratoch a sestrách. 

Pre prítomné tehotné mamičky bolo pripravené osobitné požehnanie, hudobný darček i malý kvietok.