Novéna k Duchu Svätému

09.02.2018

Pred duchovnou obnovou vás pozývame k vykonaniu krátkej 9 dňovej novény k Duchu Svätému, aby nám pripravil srdcia na dary milostí, ktoré má Pán pre nás pripravené, aby sme duchovnú obnovu zažili v našich srdciach, i v našom každodennom živote pôsobením Ducha Svätého. 

Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. 

1. deň - Láska (9.2.2018)

Skloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
Ó, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar Lásky v nás. O božský Duch, len skrze tvoju moc je možná veľká Láska svätých. Rozmnožuj vo mne cnosť Lásky aby som mohol milovať takou nesebeckou láskou, akou miluje Boh svätých. Amen.

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

2. deň - Radosť (10.2.2018)

Skloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar Radosti v nás. Všetci Svätí sú poznačení neporušiteľnou radosťou v časoch skúšky, ťažkostí a bolesti. Daj nám, o Duchu Svätý, Radosť ktorá prevyšuje všetko poznanie, ktoré môžeme žiť ako svedkovia tvojej lásky a vernosti. Amen.

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

3. deň - Pokoj (11.2.2018)

Skloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar Pokoja v nás. Svätí boli skúšaní, napádaní a obviňovaní diablom, ktorý je ničiteľ pokoja. Keď my sme obviňovaní diablom, príď nám na pomoc ako náš Obranca a daruj nám Pokoj, ktorý pretrvá všetky skúšky! Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

4. deň - Trpezlivosť (12.2.2018)

Skloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa deju zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar trpezlivosti v nás.
O Duchu Svätý, ty dávaš štedro tým, ktorí si pýtajú. Prosíme, daj nám trpezlivosť Svätých, ktorí sú teraz s tebou v nebi. Pomáhaj nám vydržať všetko s večnou trpezlivosťou, ktorá je možná iba s tvojou pomocou. Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa: 

Večný Bože,Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.  Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

5. deň - Dobrotivosť (13.2.2018)

Skloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar dobrotivosti v nás.
Ježiš pristupoval k hriešnikom s nesmiernou dobrotivosťou. Svätý Utešiteľ, prosíme, jednaj s nami pokornými hriešnikmi s takou istou dobrotivosťou a daj nám schopnosť jednať s ostatnými tiež podobne. Amen.

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

6. deň - Vernosť (14.2.2018)

Pokloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar vernosti v nás. 

Ty, Pane, si nadovšetko verný. Ty si verný až do konca. I keď sme slabí a rozrušení, prosíme Ťa, udeľ nám milosť vernosti Tebe tak, ako si ty verný nám! Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

7. deň - Jemnosť (15.2.2018)

Pokloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar jemnosti v nás.
Napriek ťažkosti nášho hriechu, ty Pane s nami jednáš s jemnosťou. Drahý Duchu Svätý, daj nám svoju moc konať vo všetkom v našich životoch s jemnosťou Svätých. Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

8. deň - Sebakontrola (16.2.2018)

Pokloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa dejú zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar sebakontroly v nás.
Tvoji Mučeníci mali ohromujúcu sebakontrolu, keď dokázali radostne vpochodovať do bolestivej smrti bez pochýb o tom, že sa k Tebe pridajú v nebi. Daj aj nám túto sebakontrolu, aby sme vo väčšej službe Tebe, dokázali vládnuť nad svojimi emóciami a túžbami. Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

9. deň - Dobrota (17.2.2018)

Pokloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa deju zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar dobroty v nás.
Chceme byt ako tvoji Svätí v nebi. Duchu Svätý, obnov nás svoju dobrotou, aby sme dokázali prinášať Dobrú Novinu do sveta. Amen.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa:
Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroj: https://modlitba.sk/?p=7899