Mesiac Sedembolestnej

15.09.2018

Svätá Matka, Krista  rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtalč.

V mesiaci september slávime sviatok patrónky nášho národa - Sedembolestnú Pannu Máriu

Preto vás cheme pozvať k modlitbe Sedembolestného ruženca, počas tohto mesiaca i na miestach našej misie. Za matky počatých detí, ktoré sú v bolestivých situáciách., 

Rozjímajme spolu o bolestiach Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré prežívala ako Matka Spasiteľa. Vyjadrime jej tak svoju úctu a lásku, ďakujme za jej pomoc a ochranu. 

Prosme za náš národ, naše rodiny, deti, obrátenie a obnovu Slovenska v Duchu Svätom. 

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!