Mesiac Sedembolestnej

15.09.2017

V mesiaci september slávime, 15.9., sviatok patrónky nášho národa - Sedembolestnú Pannu Máriu. Preto vás cheme pozvať k modlitbe Sedembolestného ruženca.

Tento ruženec sa, počas mesiaca september, budeme predmodlievať na miestach našej misie. Za matky počatých detí, ktoré sú v bolestivých situáciách., 

Rozjímajme spolu o bolestiach Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré prežívala ako Matka Spasiteľa.

Vyjadrime tak našej patrénke svoju úctu, ďakujme za jej pomoc a ochranu. Prosme za náš národ, naše rodny, naše deti, naše obrátenie a obnovu Slovenska v duchu Svätom. 

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

Svätá Matka, Krista  rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtalč.