Medziobdobie projektu 9MZŽ

24.03.2018

Druhý ročník projektu oficiálne skončil 25. decembra 2017. Našou poslednou bodkou k projektu bola zmierna krížová cesta na kalvárií na sviatok svätých Neviniatok.
Ako i minulý rok, rezonuje v nás však silná túžba pokračovať s modlitbami a prítomnosťou na miestach našej misie aj v medziobobí (teda od 25.decembra do 25. marca, kedy sa oficiálne začne tretí ročník projektu 9MZŽ.

A preto i vás s radosťou pozývame pokračovať v našej službe, na nasledovných miestach:

  • RUŽINOV, pred nemocnicou - utorok - 7:30 (od 9. januára 2018) 
  • KRAMÁRE - pred nemocnicou - streda - 7:15 (už od 10. januára 2018)
  • ANTOLSKÁ - pred nemocnicou, štvrtok - 8:30    (podľa počasia v nemocničnej kaplnke, už od 4. januára 2018)

Presnú lokalizáciu miest, kde sa stretávame, nájdete tu.

Pár fotiek zo záveru II. ročníka projektu 9MZŽ z krížovej cesty na Bratislavskej Kalvárií..


V uvedenom medziobdobí nepokračuje modlitbová prítomnosť na miestach: Strečnianska a Partizánska.

  • Aj naďalej plánujeme sväté omše za Život s duchovnou adopciou
  • aj našu spoločnú tichú adoráciu v Ružinove

Tešíme sa na najbližšie stretnutie s vami!