Koordinátori projektu v Likavke

11.11.2017

Celoslovenské stretnutie koordinátorov projektu 9MZŽ v Likavke malo za cieľ vzájomné zdieľanie, reflexia priebehu druhého ročníka a tiež vyriešiť otázku pokračovania v roku 2018. Hovorili sme o našich skúsenostiach, osobných dojmoch, o pekných zážitkoch i úskaliach práce v jednotlivých mestách Slovenska. 

Na stretnutie bol pozvaný nevšedný hosť doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD., ktorý nám predstavil svoj životný príbeh spojený s pátrom Benjamínom Martinským SJ, ktorý ponúkol Bohu svoj život ako obetu za záchranu života matky a jej počatého dieťaťa v rizikovom tehotenstve. Tento neobyčajný príbeh vám sprostredkujeme čoskoro. 

Po spoločnej svätej omši v kostole sv. Juraja, sme sa presunuli na cintorín, kde je páter Benjamín pochovaný. 

V druhej polovici stretnutia sa koordinátori vyjadrovali v otázke pokračovania projektu 9 mesiacov za život v roku 2018. Predstavovali sme naše vízie, plány, na čo sa zamerať, čo treba zlepšiť,. 

Jednoznačnou výslednicou a prianím každého z nás bolo pokračovanie už tretím ročníkom v nasledujúcom roku.

Ďakujeme centrálnemu tímu z Košíc a každému účastníkovi stretnutia, za vzácny spoločne strávený čas. Bolo nám radosťou stretnúť sa, zdieľať, vypočuť, inšpirovať,. Tak povzbudení poďme spoločne krok za krokom, malou cestou, za záchranu života počatých detí, ohrozených rodín, spoločnosti, nášho Slovenska.