Našich Päť Prvých Sobôt

04.11.2017

Poslendá spoločná pobožnosť Fatimských sobôt aktivistov 9MZŽ sa bude konať v sobotu 4. novembra 2017 o 07:00 v kostole sv. Vincenta De Paul, v Ružinove.  

Po sv. omši sa presunieme pred Nemocnicu Ružinov, kde sa budeme modliť aj svätý ruženec s rozjímaniami

Týmto vás pozývame k vykonaniu pobožnosti piatich prvých sobôt, na odčinenie urážok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá je Božou i našou Matkou.

Takto sa stretávame vždy prvé soboty, pre spoločné vykonanie tejto pobožnosti, od júla do novembra 2017, pričom sa po spoločnej sv. omši stretneme na jednom z našich modlitebných miest, kde sa spolu pomodlíme rozjímavý ruženec so zamysleniami.

Nevadí ak vynecháš, alebo prídeš len na jednu spoločnú pobožnosť, pretože túto pobožnosť môže vykonať každý aj sám, nezávisle na nás. Kedykoľvek!

Naša služba je predovšetkým o duchovnom boji aj na miestach našej misie. A práve Panna Mária je v tomto boji neustále pri nás. Vieme, že jej srdce je nesmierne urážané a preto chceme spolu s vami odprosovať za tieto urážky. Tešíme sa na každého z vás! 

Tento rok slávime 100 rokov Fatimských zjavení, preto vás cheme obzvlášť počas tohto jubilea pozvať k vykonaniu si piatich prvých sobôt. Či v našom spoločenstve, a či osve. 

Je potrebné odprosovať za urážky, ktoré trpí jej Nepoškvrnené Srdce, tak, ako to od nás žiadala sama Matka Božia vo Fatime. Aby bol skrze jej nepoškvrnené srdce vyprosený mier vo svete.

Od vykonania tejto pobožnosti, spolu so zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie bude závisieť vojna alebo mier vo svete. (Sestra Lucia z Fatimi)

Stiahnite si podmienky tejto pobožnosti, ako ich požadovala Fatimská Panna Mária. 

Svätý František a svätá Hyacinta, orodujte za nás!