Duchovná obnova pre aktivistov

17.02.2018

V sobotu, 17. februára 2018 od 10:00 sa začala naša príprava pred začiatkom 3.ročníka projektu 9MZŽ. Stretli sme sa v Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave - Petržalke. Duchovnú obnovu viedol páter Ján Kušnír SVD - misijný sekretár.

Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. (Jn 10, 10)

Program

  • 10:00 - Hymnus k Duchu Svätému + Meditácia: Ja som vzkriesenie a život
  • 11: 00 - Eucharistia
  • 12:00 - Obed
  • 13:00 - Meditácia: Áno, Pane, verím, že ty si moje vzkriesenie a život.
  • 14:00 - Eucharistická adorácia
  • 15:00 - Korunka k Božiemu milosrdenstvu
  • 15:30 - Sprievod k Panne Márii Guadalupskej + zasvätenie rodín Panne Márii

Ďakujeme za vaše príspevky, ktorými ste prispeli. Pám Boh odmeň.