Fakty

je dobré vedieť

Jej princípy by mali byť morálnym vodítkom vo vykonávaní praxe každého lekára. Nakoľko každý absolvent štúdia medicíny túto prísahu zložil, alebo potvrdil svojím sľubom je ňou morálne zaviazaný. Iste je nám všeobecne známa, ale čítali ste ju niekedy? Vyberáme z nej časť, ktorá sa týka ochrany života pred narodením dieťaťa.

Austrálsky neurofyzik John Carew Eccles (1903-1997), nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu (1963), jedna z nasjväčších svetových autorít v oblasti výskumu ľudského mozgu, na základe svojho vedeckého výskumu dospel k záveru: