Venujte Nám

trošku času a 2%

Vďaka vaším darom sme v minulom roku mohli podporiť výrobu 150-tisíc letákov k projektu 9 mesiacov za život, dotlač brožúry Hormonálna antikoncepcia (10-tisíc kusov) a malú bilbordovú kampaň.

V roku 2018 chceme pokračovať v mnohorakej službe najmenším. Pre lepšiu predstavu si všimnite naplánované akcie pre rok 2018.

Postup krokov pre zamestnancov

(1.) Do 15. februára 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
(2.) Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane.
(3.) Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v náš prospech poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
(4.) Tu nájdete tlačivo Vyhlásenie. Vytlačte si ho a doplňte potrebné údaje.( v prílohe)
(5.) Obe tieto tlačivá, t.j. Vyhlásenie aj Potvrdenie, doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Poznámka:
Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018

1.) Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.

(2.) V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania vpísať, nájdete na kartičke, ktorú ste dostali do rúk, resp. nižšie v tomto texte.

(3.) Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2018) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:
Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.
IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava.
Kolónku na SID nechajte prázdnu.

Postup krokov na poukázanie 1,5%, resp. 2% pre právnické osoby v roku 2018

(1.) Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

(2.) POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. marca 2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. marca 2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
(3.) Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na kartičke, ktorú ste dostali do rúk, resp. nižšie v tomto texte.

(4.) Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

(5.) Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava.
Kolónku na SID nechajte prázdnu.

Údaje o nás, ktoré treba vpísať do tlačiva:

Obchodné meno/názov: Aliancia za život
Sídlo: Kováčska 48, 040 01 Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42109833

Tu nájdete tlačivo: Vyhlásenie