9 MESIACOV ZA ŽIVOT je celoslovenská otvorená iniciatíva aktivistov z kresťanských spoločenstiev, pod zastrešením Národného pochodu za život. Projekt prebieha v období od 25. marca - 25. decembra. Aktuálne prebieha 3. ročník projektu. 

Touto iniciatívou chceme dosiahnuť, aby bola ochrana ľudského života samozrejmosťou od jeho vzniku - od počatia.


Našou službou je zviditeľnenie problému umelých potratov a umelého oplodnenia, pokojnou vigíliou na miestach kde sa vykonávajú. Naši aktivisti chcú tiež sprostredkovať pomoc mamičkám v prípade nečakáného tehotenstva, s popratovým syndrómom, v prípadoch neplodnosti a.i.

Do tejto inciatívy sa môže zapojiť každý. 

Stačí prísť na miesta našej misie v uvedených časoch, alebo sa registruj do databázy aktivistov tu, alebo nás kontaktujte

Iniciátori: 

Andrej Ungvarský, o. Dušan Škurla, o. Jozef Gibala, Ján Hudaček, Monika Nigutová, Fabián Novotný

Táto stránka je vytvorená koordinátormi projektu pre Bratislavu. Oficiálna web stránka: www.9mesiacovzazivot.sk

Naši Partneri