Našich Päť Prvých Sobôt

07.10.2017

Najbližšia spoločná pobožnosť aktivistov 9MZŽ sa koná v sobotu 7. októbra 2017. Svätá omša bude v Kaplnke Matky Ustavičnej Pomoci v detskej nemocnici Kramáre o 10:00.  Tu sa budeme modliť aj svätý ruženec s rozjímaniami

Stretávame sa o 9:45 na MHD zastávke: Nemocnica Kramáre - smer centrum mesta.

Týmto vás s radosťou pozývame k vykonaniu pobožnosti piatich prvých sobôt, pre Matku Božiu - Pannu Máriu, ktorá je i našou Matkou.

Takto sa stretávame vždy prvé soboty, pre spoločné vykonanie tejto pobožnosti, od júla do novembra 2017, pričom sa po spoločnej sv. omši stretneme na jednom z našich modlitebných miest, kde sa spolu pomodlíme rozjímavý ruženec so zamysleniami.

Nevadí ak vynecháš, alebo prídeš len na jednu spoločnú pobožnosť, pretože túto pobožnosť môže vykonať každý aj sám, nezávisle na nás. Kedykoľvek!

Naša služba je predovšetkým o duchovnom boji aj na miestach našej misie. A práve Panna Mária je v tomto boji neustále pri nás. Vieme, že jej srdce je nesmierne urážané a preto chceme spolu s vami odprosovať za tieto urážky. Tešíme sa na každého z vás! 

Tento rok slávime 100 rokov Fatimských zjavení, preto vás cheme obzvlášť počas tohto jubilea pozvať k vykonaniu si piatich prvých sobôt. Či v našom spoločenstve, a či osve. 

Je potrebné odprosovať za urážky, ktoré trpí jej Nepoškvrnené Srdce, tak, ako to od nás žiadla sama Matka Božia vo Fatime. Aby bol skrze jej nepoškvrnené srdce vyprosený mier vo svete.

Od vykonania tejto pobožnosti, spolu so zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie bude závisieť vojna alebo mier vo svete. (Sestra Lucia z Fatimi)

Stiahnite si podmienky tejto pobožnosti, ako ich požadovala Fatimská Panna Mária. 

Svätý František a svätá Hyacinta, orodujte za nás!