Sv. Omša, Adorácia K Zasväteniu

04.10.2017

Priatelia, v stredu, 4. októbra 2017 o 18:00 vás pozývame na svätú omšu v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove, ktorá bude, spolu s adoráciou, duchovnou prípravou k zasväteniu miest našej misie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 

Po sv. omši sa stretneme pred kostolom o 18:45 a spoločne sa presunieme do Kaplnky Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, kde bude adorácia približne do 19:45.

Príďte načerpať síl, odovzdať svoje srdce i všetky úmysly, Pánovi Ježišovi Kristovi, v najsvätejšej sviatosti živo prítomnému.