Naša Adorácia

23.11.2017

Vo štvrtok, 23. novembra 2017 o 18:00 vás pozývame na svätú omšu v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove, po ktorej bude tichá adorácia aktivistov a priaznivcov projektu 9 mesiacov za život.

Po sv. omši sa stretneme pred kostolom o 18:45 a spoločne sa presunieme do Kaplnky Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, kde bude adorácia približne do 19:45.

Príďte načerpať síl, odovzdať svoje srdce i všetky úmysly, Pánovi Ježišovi Kristovi, v najsvätejšej sviatosti živo prítomnému.